STATUS PRAWNY - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu tarnogórskiego.
Działalność Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6

 

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy:

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 21.01.2020
Data publikacji : 30.09.2008
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Ciecierski
Osoba udostępniająca informację:
Damian Ciecierski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry