Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Tarnowskich Górach, strony zainteresowane mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować pod wskazany adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nasz adres:
Zespół Prezydialny
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: 47 85 342 15
e-mail:  komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania: 

WYDZIAŁ PREWENCJI

email: prewencja@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 342 60

fax: 47 85 34264

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

email: pg@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 342 70

WYDZIAŁ KRYMINALNY

email: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 342 80

fax: 47 85 342 84

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

email: rd@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 342 90

fax: 47 85 342 94

KOMISARIAT POLICJI W RADZIONKOWIE

email: radzionkow@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 345 10

fax: 47 85 345 14

KOMISARIAT POLICJI W PYRZOWICACH

email: pyrzowice@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 346 10

fax: 47 85 346 14

KOMISARIAT POLICJI W KALETACH

email: kalety@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 349 13

fax: 47 85 349 14

KOMISARIAT POLICJI W ZBROSŁAWICACH

email: zbroslawice@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 347 13

fax: 47 85 347 14

KOMISARIAT POLICJI W TWOROGU

email: tworog@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl


telefon: 47 85 348 13

fax: 47 85 348 14

 

Metryczka

Data wytworzenia : 25.02.2020
Data publikacji : 25.11.2008
Data modyfikacji : 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Damian Ciecierski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry