Programy, działania, akcje - Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy, działania, akcje

Tarnogórscy policjanci uczestniczą i realizują wiele programów prowadzonych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Jednocześnie uczestniczą w programach przygotowanych przez miasto i powiat Tarnowskie Góry. Należy nadmienić, że policjanci oprócz programów prowadzą wiele akcji i działań ( w tym długoterminowych). Obecnie jednak policjanci z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach nie prowadzą własnych programów prewencyjnych.

Na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy wobec dzieci i młodzieży, policjanci uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą przekazując informacje o skutkach demoralizacji, o konsekwencjach związanych z popełnianiem czynów karalnych przez nieletnich, a ofiarom uświadamiając ich prawa. Ponadto propagowali formy bezpiecznych zachowań i sposoby unikania zagrożeń w różnych sytuacjach. Na spotkaniach z przedstawicielami placówek oświatowych, także z udziałem rodziców przedstawiane są potencjalne zagrożenia i apeluje się o większe zainteresowanie dziećmi i zwiększenie nad nimi nadzoru. Nowymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniach zarówno z młodzieżą, nauczycielami, jak i rodzicami są zjawiska cyberprzemocy i dopalaczy. Kampanię informacyjno-profilaktyczną organizowano m.in. we współpracy z przedstawicielami Kościoła Katolickiego. W ramach spotkań z młodzieżą ostrzegamy też przed zagrożeniami pozostawiania bez nadzoru swoich napojów w miejscach zabawy, poprzez co deklarujemy swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Pilnuj swojego drinka”.

We współpracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz Urzędu Miejskiego w Radzionkowie i tarnogórskiego odbywa się konkurs „Zebry, kaski i odblaski” w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem dużej maskotki Sznupka, promującego pozytywny wizerunek Policji, szczególnie wśród najmłodszych dzieci.

Również w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży w ramach „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie” do nadal funkcjonują (powstałe m. in. z inicjatywy Policji) zespoły interdyscyplinarne, powoływane każdorazowo w przypadkach ujawnienia konieczności udzielenia różnorodnej pomocy małoletnim i ich rodzinom. W pracach tych zespołów uczestniczą przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu całego powiatu.

W związku z „Tygodniem pomocy ofiarom przestępstw” prowadzone są akcje, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz przybliżenie procedury „Niebieskiej karty”. W ramach tego policjanci m.in. pełnią dyżury. Z inicjatywy policjantów Wydziału Prewencji wraz z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzono działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym, które kontynuowane są nadal z różnym nasileniem w zależności od warunków pogodowych.
Policjanci prowadzą wzmożone działania na drogach, tj. m.in.: „Niechronieni”, „Alkohol”, „Alkohol - Narkotyki”, „Prędkość”, „Bus”, „Truck”, „Trzeźwość”, „Bezpieczny przewóz osób”, „Bezpieczny Przejazd”, „Bezpieczne Weekendy”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Pasy”, „Kontrola drogowa – piesi”, „Znicz”, „Zima”, mające na celu m. in. promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Policjanci KPP w Tarnowskich Górach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczą w spotkaniach, podczas których promują formy bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, m. in. przekazując dzieciom elementy odblaskowe. W ramach tych działań przeprowadza się także egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.


 

 

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2011
Data modyfikacji : 17.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry