Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:


Zespół Prezydialny
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: 47 85 342 15
e-mail: komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 08.12.2021
Data publikacji : 30.09.2016
Data modyfikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba udostępniająca informację:
Damian Ciecierski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry