Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Poniżej zamieszczone są oświadczenia majątkowe Komendatów Komisariatów Policji.

Metryczka

Data wytworzenia : 29.03.2018
Data publikacji : 03.04.2018
Data modyfikacji : 17.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Kubica
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Kubica Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Kubica
do góry