Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Zespół Prezydialny KPP w Tarnowskich Górach:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dzienniki korespondencyjne / wg zespołów podległych KPP

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

3

Rejestr listów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

4

Rejestr przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

5

Rejestr skarg i wniosków

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

6

Rejestr teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

7

Rejestr przepisów Komendanta Powiatowego Policji

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

8

Dziennik korespondencyjny przepisów prawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

9

Rejestr użytkowników poczty specjalnej

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

10

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

11

Książka ewidencji pieczęci i stempli

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30- 15.30 w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

 

Wydział Kryminalny KPP w Tarnowskich Górach:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

2

Rejestr Postępowań Sprawdzających

i Odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

3

Rejestr Śledztw

i Dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

4

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

5

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

6

Rejestr telegramów

i pism do zapoznania

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

7

Rejestr osób poszukiwanych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

8

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale Kryminalnym KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

2.

Rejestr Postępowań Sprawdzających

i Odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

3.

Rejestr Śledztw

i Dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

4.

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

5.

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

6.

Rejestr telegramów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

7.

Zeszyt przekazanych dokumentów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

8.

Dziennik korespondencji aktów prawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

9.

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 – 15.30 w Wydziale d/w z PG KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

 

Wydział Prewencji KPP w Tarnowskich Górach:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

3

Rejestr telegramów

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

4

Książki doręczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

5

Książka wydania broni z pododdziału

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

6

Książka dyspozytora

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

7

Rejestr ewidencji poszukiwań opiekuńczych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

8

Rejestr spraw ds. Wykroczeń

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

9

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

10

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

11

Rejestr wokand

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

12

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

13

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

14

Zeszyt nadzoru nad służbą patrolową

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

15

Książka odpraw do służby

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

16

Dziennik telegramów wchodzących i wychodzących

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

17

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

18

Rejestr kart MRD-5

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

Wydział Prewencji

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Tarnowskich Górach:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

2

Rejestr Badań urządzeniami Alcosensor

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

3

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

4

Dziennik podawczy

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

5

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

6

Dziennik Korespondencyjny Fotorapid

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

7

Rejestr czasu służby

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

8

Rejestr kart informacyjnych z sądu

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

9

Rejestr Badań urządzeniem Drager

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

10

Książka nadzoru nad służbą

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

11

Książka odpraw do służby

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

12

Książki analizatorów wydechu Alkosensor FST

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

13

Teczka-protokoły użycia narkotesterów

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

14

Rejestr nadgodzin WRD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

15

Rejestr materiałów video - sam. Opel

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

16

Ewidencja pracy wideorejestratora

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

17

Zeszyt kontroli broni służbowej

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

18

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

19

Rejestr telegramów i pism do zapoznania

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

20

Rejestr kart MRD-5

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

21

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

22

Rejestr wydanych upoważnień do kontroli RD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

23

Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy RD

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

24

Rejestr aktów prawnych WRD KPP Tarnowskie Góry

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

25

Książki pracy przyrządów RAPID,K-15,LMP

od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30- 15:30

Wydział Ruch Drogowego

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

nie

 

Zespół ds. Kontroli KPP w Tarnowskich Górach:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

 

 

Rejestr czynności wyjaśniających

oraz postępowań dyscyplinarnych

 

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Zespoł ds. kontroli KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w tarnowskich Górach

nie

2   

 

Dziennik korespondencyjny    

 

 

 

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Zespoł ds. kontroli KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w

Tarnowskich Górach       

                                   nie

3

Dziennik podawczy

 

 

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Zespoł ds. kontroli KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w

Tarnowskich Górach

nie

4

Rejestr skarg i wniosków

 

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Zespoł ds. kontroli KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w

Tarnowskich Górach

nie

5

Rejestr listów

 

Od poniedziałku do piątku w dni robocze godzinach 7.30- 15.30

Zespoł ds. kontroli KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w

Tarnowskich Górach

nie

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

2

Rejestr decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

3

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

4

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

5

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

6.

Ewidencja wejść do Kancelarii Tajnej KPP w Tarnowskich Górach

 

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie jest publikowany

7.

Ewidencja pieczęci i stempli Kancelarii Tajnej i Pełnomocnika d/s OIN

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

 

 

 

 

8.

Rejestr zamówień dla dokumentów niejawnych opowielanych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

 

Nie jest publikowany

 

 

 

9.

Rejestr osób upowaznionych do pracy w Kancelarii Tajnej KPP T.Góry

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

Nie jest publikowany

 

10

Rejestr upoważnien do przeprowadzenia kontroli

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

Nie jest publikowany

 

 

11

Dziennik Ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

 

Nie jest publikowany

 

12

Rejestr upoważnien osób do dokonywania skresleń i adnotacji dot. Zanoszenia, zmiany klauzuli tajności na dokumentach niejwnych, zmiany okresów ochronnych, potwierdzenia zgodności wykonanych kopii, odpisów, wyciągów z dokumentów niejawnych w KPP T.Góry

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

 

 

 

Nie jest publikowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ewidencja kluczy stanowiska ODN

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

Nie jest publikowany

 

14

Rejestr szaf słuzbowych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

 

Nie jest publikowany

 

15

Rejestr plomb do stanowisk komputerowych, w których przetwarzane sa informacje niejawne

Od poniedziałku do

piątku w dni

pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

 

Komendant KPP

w Tarnowskich Górach

 

 

Nie jest publikowany

 

 

 

16

Rejestr pakowania dokumentów nniewjawnych

Od poniedziałku do

piątku w dni

pracujące w godz. 7:30-15:30

Zespół ds. OIN

 

 

Komendant KPP

w Tarnowskich Górach

 

Nie jest publikowany

 

 

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach:

Lp

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr rozkazów personalnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

2

Rejestr rozkazów organizacyjnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

3

Rejestr wydanych zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

4

Rejestr nadgodzin pracowników cywilnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

5

Rejestr zawiadomień dotyczących pracowników cywilnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

6

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników cywilnych i policjantów KPP w Tarnowskich Górach

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

7

Rejestr skierowań policjantów KPP w Tarnowskich Górach na komisje lekarskie

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

8

Rejestr szkoleń z zakresu BHP

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 do 15.30 w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

 

 

Komisariat Policji w Radzionkowie:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik Korespondencyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

2

Dziennik Podawczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

3

Rejestr postępowań sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

4

Książka Doręczeń do Prokuratury Rejonowej

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

5

Książka doręczeń do KPP w Tarn.Górach

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

6

Dziennik Przepisów Komendanta Komisariatu Policji w Radzionkowie

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

7

Rejestr notatników służbowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

8

Rejestr spraw o wykroczenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

9

Rejestr Postępowań Sprawdzających

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

10

Skorowidz liczb dziennika korespondencyjnego

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

11

Rejestr Teczek i Książek

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

12

Dziennik Aktów Prawnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

13

Rejestr Meldunków Informacyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

14

Książka doprowadzeń osób

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

15

Rejestr KSIP 2A i 2H

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

16

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

17

Ewidencja Zarządzeń i Wniosków

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

18

Rejestr Prawo Jazdy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

19

Książka odpraw do służby

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

20

Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

21

Zeszyt wydania ceduł patrolowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

22

Książka wydania kluczy

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

23

Książka kontroli

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

24

Książka wydawania broni

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

25

Książka dyspozytora

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

26

Książka ewidencji wejść i wyjść do KP

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

27

Książka służby

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

28

Książka służby w patrolach i obchodach

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

29

Dziennik ewidencji telegramów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

30

Rejestr zgłoszonych i wykonanych interwencji

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

31

Książka kontroli sanitarnej

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

32

Książka dyspozytora broni

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

33

Rejestr kart PRD -5

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

34

Rejestr Niebieska Karta

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

35

Książka rejestru badań urządzeniami elektronicznymi Alcotest

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

36

Książka rejestru badań urządzeniami elektronicznymi Alcosensor

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

37

Rejestr wydawania i zdania radiotelefonów oraz terminali

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

38

Rejestr mandatów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

39

Zeszyt Decyzji o wydaniu broni palnej i innej niż indywidualna

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

40

Zeszyt osób przebywających na przepustkach z Zakładu Karnego

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

41

Rejestr przyjęć interesantów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

42

Ewidencja osób wchodzących do KP Radzionków

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

43

Ewidencja czasu służby poza planowanymi godzinami

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

44

Sprawdzenie pojazdów na rzecz osób fizycznych

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

Nie jest publikowany

45

Rejestr godzin przepracowanych ponad normę przez pracowników KP w Radzionkowie

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

Nie jest publikowany

46

Ewidencja przebywania w jednostce poza godzinami służby f-szy i pracowników

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

nie jest publikowany

47

Teczka nadzoru

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

Nie jest publikowany

48

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Sekretariat KP Radzionków

Komendant Komisariatu Policji w Radzionkowie

Nie jest publikowany

 

 

Komisariat Policji Zbrosławice/Tworóg/Kalety/Pyrzowice :

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

3

Dziennik aktów prawnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

4

Rejestr notatników służbowych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

5

Zeszyt narad, odpraw, poleceń i rozliczeń.

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

6

Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach.

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

7

Książka dyspozytora

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

8

Rejestr meldunków informacyjnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

9

Rejestr badań urządzeniami elektronicznymi Alkotest-3

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

10

Książka kontroli służby w terenie

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

11

Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

12

Rejestr niebieskich kart

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

13

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

14

Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

15

Rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

16

Książka doprowadzeń osób

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

17

Rejestr zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

18

Rejestr przyjętych kart Mrd 5

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

19

Rejestr śledztw i dochodzeń

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

20

Zeszyt przekazanych dokumentów rejestracyjnych KSIP

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

21

Zeszyt przekazanych dokumentów STP

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

22

Rejestr odmów wszczęcia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

23

Teczka osób informujących /teczka meldunków/

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

24

Książka odpraw do służby patrolowej

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

25

Książka doręczeń do Prokuratury

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

26

Zeszyt ewidencji czasu służby poza planowanymi godzinami

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

27

Dziennik ewidencji telegramów

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

28

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

28

Rejestr badań urządzeniami elektronicznymi Alkosensor

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

29

Książka kontroli

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

30

Rejestr aktów prawnych Komendanta Komisariatu

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

31

Ewidencja przebywania w jednostce poza godzinami służby i pracy pracowników

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

32

Rejestr spraw o wykroczenia

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

33

Zeszyt przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

34

Książka doręczeń do sądu, gminy i starostwa

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

35

Zeszyt akt przekazanych do KPP Tarn.Góry /tryb rejestrowy/ i inne

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

36

Zeszyt nakazów doprowadzeń do zakładów karnych i aresztów śledczych

Od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15.30

Komisariat Policji

Komendant Komisariatu Policji

nie jest publikowany

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP:

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

3

Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne pracowników cywilnych i policjantów KPP w Tarnowskich Górach

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach

Nie

4

Rejestr decyzji wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach o przyznaniu bądź odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem związanym ze służbą w Policji

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

5

Rejestr składanych wniosków
o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przez osoby obsługujące monitory ekranowe

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

6

Rejestr wypadków przy pracy
i chorób zawodowych funkcjonariuszy

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

7

Rejestr wypadków przy pracy
i chorób zawodowych pracowników cywilnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

8

Rejestr szczepień ochronnych

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

9

Rejestr przeszkolenia wstępnego ogólnego w zakresie BHP i PPOŻ nowoprzyjętych pracowników
i funkcjonariuszy Policji

 

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

10

Rejestr szkoleń okresowych
w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Komendzie Powiatowej Policji
w Tarnowskich Górach

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

11

Wykaz substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych klasyfikowanych/ nieklasyfikowanych jako niebezpieczne występujące
w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Od poniedziałku do piątku w dni pracujące w godzinach 7.30 - 15.30

w jednoosobowym stanowisku ds. BHP KPP w Tarnowskich Górach

Komendant KPP w Tarnowskich Górach

Nie

 

Metryczka

Data publikacji : 26.10.2013
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry