Elektroniczna skrzynka podawcza

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Portal ten jest nadzorowany przez Ministra Admini 

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji  elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

2. W serwisie ePUAP wejdż na profil Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach aby rozpocząć załatwianie sprawy

3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy, a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.

4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

Adres skrytki e-PUAP Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach: /4649wsvlk2/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 

 2. Akceptowalne formaty załączników to:
         a. DOC, RTF
         b. XLS
         c. CSV
         d. TXT
         e. GIF, TIF, BMP, JPG
         f. PDF
         g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Link do składania wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach:  Skargi, wnioski, zapytania do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

Metryczka

Data wytworzenia : 23.10.2017
Data publikacji : 14.01.2011
Data modyfikacji : 17.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Ciecierski
Osoba udostępniająca informację:
Damian Ciecierski Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry